jawa

Topic Replies Activity
Bagaimana Perjalanan Sunan Kalijaga Menjadi Wali Songo? 3 April 6, 2020
Bagaimana Kehidupan Sunan Kalijaga Sebelum Menjadi Wali Songo? 2 April 5, 2020
Bagaimana asal-usul Suku Osing di Jawa? 3 March 21, 2020
Bagaimana Kebudayaan Hindu di Tanah Jawa? 3 March 8, 2020
Bagaimana Sejarah Perkembangan Kawasan Lamongan (1569-1942)? 2 March 5, 2020
Bagaimana sejarah Candi Jawi? 3 February 10, 2020
Bagaimana sejarah kerajaan Kahuripan ? 1 December 11, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Gunung Gangsir : Candi penghormatan kepada Nyi Sri Gati? 1 July 14, 2017
Apa yang anda ketahui tentang Candi Kidal : Candi untuk mendarmakan Raja Anusapati? 1 July 14, 2017
Serba-serbi Topeng Malang, Sejarah dan cirinya 2 July 13, 2017
Apa yang anda ketahui tentang arca Dwarapala ? 3 December 11, 2018
Bagaimana ciri-ciri arsitektur candi gaya Majapahit ? 2 December 11, 2018
Bagaimana ciri-ciri arsitektur candi gaya Singosari ? 2 December 11, 2018
Bagaimana ciri-ciri arsitektur candi gaya Mataram Kuno ? 2 December 11, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Sumberawan ? 1 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Singasari : Candi penghormatan kepada Raja Kertanegara ? 5 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Pintu Bledek, peninggalan kerajaan Demak ? 1 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Bajangratu : Candi penghormatan untuk Raja Jayanegara ? 3 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Benteng Van Den Bosch di Ngawi ? 2 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Tikus : Candi petirtaan, tempat mandi keluarga raja ? 2 May 9, 2018
Bagaimana silsilah Raja-raja Majapahit : Wangsa Girindra ? 2 May 7, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Prabu Jayanagara, raja kedua Kerajaan Majapahit ? 2 May 7, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Tegawangi : Candi ruwatan Bhre Matahun? 5 April 29, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Jago: Candi persembahan untuk Sri Jaya Wisnuwardhana ? 3 April 29, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Brahu : Tempat pembakaran jenazah raja-raja Brawijaya ? 4 May 9, 2018
Apa yang anda ketahui tentang Candi Penataran : Candi pemujaan Hyang Acalapati atau Girindra ? 2 April 29, 2018
Apa saja candi-candi yang dibangun pada masa Singhasari - Majapahit 3 July 17, 2017
Apa yang anda ketahui tentang Candi Jawi : Candi tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara ? 2 July 15, 2017
Candi Jedong : Pintu masuk Desa Perdikan (Sima)? 1 July 14, 2017
Candi Badhut : Candi tertua di Jawa Timur 3 July 14, 2017