Bagaimana silsilah Raja-raja Majapahit : Wangsa Girindra ?

Klik untuk memperbesar gambar

Daftar Pararaja Majapahit

 1. Kertarajasa Jayawardhana Dyah Sanggramawijaya (1294–1309)
 2. Sri Sundara Pandyadewadhiswara Wikramottunggadewa Jayanagara (1309- 1328)
 3. Rajapatni dyah Gayatri (1328-1329)
 4. Tribhuwana Wijayottunggadewi Dyah Gitarja (1329–1350)
 5. Rajasanagara Dyah Hayam Wuruk (1350–1389)
 6. Aji Wikramawardhana (1389– 1400 dan 1401-1416)
 7. Kusumawardhani (1400-1401 dan 1416-1429)
 8. Aji Ratnapangkaja (1429-1437)
 9. Sri Suhita (1437-1447)
 10. Wijaya Parakrama Wardhana Dyah Kertawijaya (1447–1451)
 11. Rajasawardhana Dyah Wijayakumara Sang Sinagara (1451–1453)
 12. Girisawardhana Dyah Suryawikrama (1456–1466)
 13. Singawikramawardhana Dyah Suraprabhawa (1466–1478)
 14. Girindrawardhana dyah Wijayakarana (1478-1486)
 15. Singawardhana dyah Wijayakusuma (1486)
 16. Girindrawardhana dyah Ranawijaya (1486-1427)

Daftar raja dan ratu di keraton bawahan Majapahit

Bhre Kahuripan

 1. Prameswari Tribhuwaneswari 1294-1309
 2. Tribhuwanattunggadewi 1309-1328
 3. Hayam Wuruk 1334-1350
 4. Tribhuwanattunggadewi 1350-1375
 5. Wikramawardhana 1388-1389
 6. Surawardhani 1389-1400
 7. Ratnapangkaja 1400-1429, 1437-1446
 8. Rajasawardhana dyah Wijayakumara 1447-1451
 9. Wijaya Parakrama dyah Samarawijaya 1451-1478

Bhre Daha

 1. Prameswari Mahadewi Narendraduhita 1294-1295
 2. Jayanagara 1295-1309
 3. Rajadewi Maharajasa 1309-1375
 4. Indudewi 1375-1415
 5. Suhita 1415-1437
 6. Jayeswari 1429-1464
 7. Manggalawardhani 1464-1474

Bhre Tumapel

 1. Kertawardhana dyah Cakradara 1328-1386
 2. Manggalawardhana 1389-1427
 3. Kertawijaya 1429-1447
 4. Suraprabhawa 1447-1466

Bhre Wengker

 1. Wijayarajasa dyah Kudamerta 1328-1388
 2. Mahamahisa 1389-1427
 3. Girisawardhana 1429-1456

Bhre Lasem

 1. Indudewi 1350-1375
 2. Nagarawardhani 1375-1400
 3. Kusumawardhani 1389-1400
 4. Dewi Seruni [permaisuri Bhre Tumapel II] 1400-1430

Bhre Pajang

 1. Rajasaduhita Iswari Dyah Nirtaja 1350-1388
 2. Suhita 1389-1415
 3. Sureswari 1429-1450

Bhre Paguhan

 1. Singawardhana dyah Sumana 1350-1388
 2. Ratnapangkaja 1389-1400
 3. Paramasora 1400-1440

Bhre Kabalan

 1. Kusumawardhani 1358-1389
 2. Jayeswari 1415-1429
 3. Dyah Sawitri 1429-1450

Bhre Mataram

 1. Wikramawardhana 1353-1375
 2. Rajasakusuma 1375-1399
 3. Dyah Aniswari 1406-1415
 4. Kertawijaya 1415-1429
 5. Girindrawardhana dyah Wijayakarana 1451-1478

Bhre Matahun

 1. Rajasawardhana dyah Larang 1350-1388
 2. Dewi Seruni [permaisuri Bhre Wengker II] 1406-1415
 3. Wijaya Parakrama dyah Samarawijaya 1447-1451

Bhre Wirabhumi

 1. Nagarawardhani 1354-1375
 2. Aji Rajanatha 1375-1406
 3. Batara Narpati Raden Gajah 1407-1433
 4. Pureswari 1447-

Bhre Pandansalas

 1. Ranamanggala dyah Sumirat 1375-1400
 2. Raden Jagulu 1400-1430
 3. Suraprabhawa 1430-1447

Bhre Keling

 1. Dyah Sanggora [Putra BhreTumapel II] 1429-1446
 2. Rajasawardhana Sang Sinagara 1446-1447
 3. Girindrawardhana dyah Wijayakarana 1447-1451

Bhre Pamotan

 1. Bhatara Parameswara Pamotan Wijayarajasa dyah Kudamerta 1385-
  1388
 2. Rajasawardhana dyah Wijayakumara 1429-1446
 3. Singawardhana dyah Wijayakusuma 1451-1478

Bhre Pawanuhan

Surawardhani 1355-1389

Bhre Pakembangan

Parameswara [Putra Bhre Wirabhumi II]

Bhre Jagaraga

Wijaya Indudewi dyah Wijayaduhita 1429-1466

Bhre Tanjungpura

Manggalawardhani dyah Suragharini 1429-1464

Bhre Kembangjenar

Rajanandeswari Sudharmini 1429-

Bhre Singhapura

Rajasawardhanadewi dyah Sripura 1429-

Bhre Kalinggapura

Kamalawarnadewi dyah Sudayita 1447-

Bhre Kertabhumi

Girindrawardhana dyah Ranawijaya 1451-1478

Keterangan:

 • Tahun 1376-1388, keraton Kahuripan dikuasai Kedaton Wetan.
 • Tahun 1385, Raja Kedaton Wetan Wijayarajasa mendirikan keraton Pamotan.
 • Keraton Kertabhumi adalah keraton bawahan Majapahit yang dibangun pada sekitar 1451.

Sumber: Buku GIRINDRA: Pararaja Tumapel-Majapahit, karya Siwi Sang, terbitan Pena Ananda Indie Publishing, Desember 2013.

Pendiri kerajaan singasari adalah ken arok yang menjadi raja singasari yang bergelar Sri Ranggah Sang Amurwabumi. munculnya ken arok sebagai raja singasari menandakan munculnya dinasti baru yaitu dinasti rajasa atau girindra yang juga merupakan wangsa yang berkuasa di singasari dan majapahit