Apa yang dimaksud dengan Compound cavity?

Compound cavity

Compound cavity adalah lesi karies yang melibatkan dua permukaan gigi pada keadaan yang sudah ditata.