Peribahasa : Waspada

Terdapat sebuah peribahasa yang membahas bahwa kita harus waspada dalam hidup :

"Berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah."

Maknanya, dalam hidup kita harus waspada dalam pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kita harus menjaga arah kita kemana akan pergi, jangan sampai tersesat dan membuat kita jatuh. Kemudian kita juga harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan kita membuat orang lain tidak senang atau menimbulkan masalah yang pada akhirnya berdampak pada diri kita sendiri.

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Berjalan_pelihara_kaki,_berkata_pelihara_lidah

Karena apapun yang kita kerjakan harus dikendalikan. Tidak ada hal yang baik jika kita berlebihan dan tidak menjaga indra kita. Contohnya berbicara berlebihan akan membuat image kita di mata orang lain menjadi buruk.