Peribahasa : Semakin Tua

old-age-655x353

Peribahasa berikut ini akan menjelaskan tentang seseorang yang semakin tua :

“Tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak.”

Artinya seseorang yang semakin berumur, tapi dengan bertambahnya umur, orang tersebut semakin banyak memiliki ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hidupnya.

Bagaimana pendapat Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Tua-tua_kelapa,_makin_tua_makin_berminyak

Ali bin Abi Thablib RA,ilmuan di zaman Rasulullah saw berkata, “Semakin bertambah usia hamba Mukmin seharusnya semakin bertambah pula ilmu dan kesalehannya.“ Salah satu sifat yang umumnya dialami seseorang bila usianya kian bertambah tua adalah cepat tersinggung oleh siapapun. Maunya minta dimanjakan.

Karena itu seorang bijak berpesan kepada orang-orang yang berusia lanjut, “Pupuklah kesalehanmu sekarang juga. Maka engkau akan menikmati hari tuamu dalam susana dekat kepada Allah. Berupayalah engkau untuk melatih diri dalam menahan emosi. Sebab, ketika umurmu bertambah tua, emosimu tidak semakin menurun.“

Kiat terbaik untuk mengendalikan emosi ialah dengan menjadikan Al Quran sebagai sahabat karib. Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang mengumpulkan (mentadaruskan) Al Quran, tidaklah akan dikembalikan kepada ardzalil umur, kepada tua pikun, Insya Allah.“ Allah swt berfirman, “Dan Kami turunkan Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.“ (Al Isra 82). Generasi salafus saleh membuat rumusan “Semakin tua semakin dekatlah kepada Allah.“