Peribahasa : Pandangan

cara memperoleh pengetahuan

Peribahasa berikut ini akan menjelaskan tentang pandangan seseorang :

“Manusia tertarik oleh tanah airnya, anjing tertarik oleh piringnya.”

Artinya manusia yang berakal itu mempunyai pandangan yang luas, sedangkan yang tidak berakal hanya memikirkan kepuasan sesaat dan mementingkan kekayaan tanpa memikirkan dampaknya.

Bagaimana menurut Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Manusia_tertarik_oleh_tanah_airnya,_anjing_tertarik_oleh_piringnya

Orang yang berilmu pengetahuan luas dalam melakukan sesuatu akan memikirkannya begitu dalam dan kompleks. Orang tersebut akan memikirkannya dengan tujuan jangka panjang. Orang tersebut juga akan memikirkan segala kemungkinan dan dampak yang akan terjadi. Tetapi ketika orang yang kurang berilmu, maka orang tersebut hanya memikirkan nikmatnya saja tanpa memikirkan proses serta dampak buruknya.