Peribahasa : Orang Besar

Terdapat peribahasa yang menjelaskan tentang orang-orang besar berkelahi atau berjuang :

"Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah."

Maksudnya, orang-orang besar berkelahi atau bertarung untuk merebutkan kekuasan atau tahta, tetapi orang-orang kecillah yang menjadi korban akibat perbuatan orang besar tersebut. Bahkan orang-orang kecil tersebut tidak memiliki kesalahan sama sekali.

Bagaimana menurut Anda?

source :
https://id.wikiquote.org/wiki/Gajah_sama_gajah_berjuang,_pelanduk_mati_di_tengah-tengah

Terkadang orang yang seperti peribahasa di atas berarti orang yang haus akan harta dan kenikmatan dunia. Sehingga tidak ada lagi sifat kemanusiaan pada dirinya yang mengakibatkannya rakus akan harta serta jabatan yang besar. Orang seperti ini akan dibenci Tuhan dan juga orang banyak.