Penampilan tari Giri Gora Dahuru Daha dalam pentas

Salah satu tari tradisional dari Jawa Timur yaitu tari Giri Gora Dahuru Daha. Beberapa penampilan dari tarian ini yaitu?

Beberapa penampilan tari Giri Gora Dahuru Daha

gg1

gg2