Orang seperti apa yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk membantu orang lain?

Sering kita melihat ada orang yang suka membantu orang lain, bahkan tanpa diminta pertolongannya sekalipun. Tetapi ada juga orang yang sangat malas apabila dimintai pertolongan.

Orang seperti apa yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk membantu orang lain?