Nervus cranialis yang bekerja pada mata dan fungsinya

Pada mata terdapat beberapa persarafan dari nervus kranialis yang berfungsi dalam membantu fungsi mata dalam penglihatan. Apa saja nervus kranialis tersebut? Apa fungsi mereka masing-masing?