Mardini dan Martono?

Jika MARDANI = 740-5410 dan MARTONO = 740-2616
maka 740-5616 adalah …

Hitunglah soal berikut dengan benar

Hasilnya MARDONO
Jika MARDANI terdiri dari
M = 7
A = 4
R = 0
D = 5
A = 4
N = 1
I = 0
MARTONO terdiri dari
MAR = 740
T = 2
O = 6
TIDAK = 16
Maka untuk 740 -5616 = MARDONO