Kok kesel ya bacanya?

Kok kesel ya bacanya?

Ngapainn ditanya kapalnya kenapa gak nama orang orangnya aja yang ditanyain
hnuhncuwnhcknakjfbeuabfcabjkabvjkrhbuq3hoi3ru83ugt84ytuhnfkjnskdjvnjsn