Kepentingan Lukisan Menurut Betti & Sale (1997)

Menurut Betti & Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan lukisan, apa sajakah kepentingan tersebut?

Menurut Betti & Sale (1997), secara umumnya empat kepentingan lukisan, antaranya ialah:
• untuk penyelidikan, kajian & untuk melihat sesuatu peristiwa yang sebenar
• untuk merakamkan sesuatu peristiwa
• sebagai alat komunikasi idea ( mencari idea yg terbaik)
• sebagai data menyimpan memori kepada pelukis untuk menghasilkan satu karya yang
terbaik.