Ingin Kuasai Ajian Lembu Sekilan?

Selamat sore!
Dari sekian banyak kadigdayaan, ajian lembu sekilan yang paling tenar. Ada persembahan dan ritual untuk mendapatkannya. Salah satunya dengan cara dengan mengekang hawa nafsu dan keinginan untuk makan. Pola ini akan diterapkan selama 40 hari dengan santapan sapi atau kerbau seabagi menu sahur dan berbuka. Bagaimana menurut kalian?

menurut sumber yang saya baca, Sebagaimana ilmu Jawa lain, selalu ada persembahan dan ritual untuk mendapatkannya. Hal tersebut sebagai cara pembuktian bahwa calon pemilik memang mempunyai kualitas untuk memilikinya. Salah satunya dengan cara riadat atau melakoni pertapaan dengan cara mengekang hawa nafsu dan keinginan untuk makan. Pola ini akan diterapkan selama 40 hari dengan santapan sapi atau kerbau seabagi menu sahur dan berbuka.

Tambahannya, puasa tanpa tidur selama 3 hari 3 malam. Itu pun, belum termasuk syarat kebal terhadap senajata api. Biasanya, para pelakon ilmu ini akan menghindari cahaya matahari selama kurun waktu tertentu. Apabila kieseluruhan syarat berhasil dilakoni, maka seseorang akan mempunyai ilmu tersebut. Sebaliknya, seseorang yang tidak mampu menuntaskan ritual, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Maslahnya, ritual ini seperti suatu perjanjian dan rapalan mantra.