Berapa jumlah penumpang sebelumnya?

Di dalam sebuah gerbong kereta ada banyak penumpang. Pada pemberhentian pertama sebanyak 19 penumpang turun, 17 penumpang naik ke kereta. Jumlah penumpang yang ada dalam kereta sekarang berjumlah 63 orang. Berapa jumlah penumpang sebelumnya?

Dengan menggunakan rumus X-19+17 = 63, dimana X adalah jumlah penumpang sebelum kereta berhenti, maka jawabannya pastilah 65 orang.