Bakso bakar mana yang paling pedas di Malang ?

Banyak bakso bakar di kota Malang, dan rata-rata bakso bakar di Malang rasanya pedas - pedas, maka bakso mana yang paling pedas di Malang ?