Bagaimana pengkajian keperawatan pada pasien sakit jiwa akibat kehilangan dan berduka?

kehilangan dan berduka

Berduka merupakan respons terhadap kehilangan sesuatu (baik benda maupun orang atau makhluk hidup) yang kita anggap sangat penting bagi diri kita.

Bagaimana pengkajian keperawatan pada pasien sakit jiwa akibat kehilangan dan berduka ?