Bagaimana etika memberikan salam dalam ajaran Islam?

QS. An-Nisa’ [4] : 86

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.

Bagaimana etika memberikan salam dalam ajaran Islam?