Bagaimana contoh Puisi Suprakata?

Puisi Supara kata adalah jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata konvensional dan susunannya dijungkirbalikkan sehingga menciptakan kosakata baru yang belum ditemui sebelumnya.

Bagaimanakah contohnya?

Berikut merupakan contoh puisi Suprakata

PUISI JAMAN BAHARI
oleh: Sides Sudyarto DS

GIRISA

Ya meraja jaramaya
Ya marani niramaya
Ya silapa palasiya
Ya mirado rodamiya
Ya midosa sadomiya
Ya dayuda dayudaya
Ya siyaca cayasiya
Ya sihama mahasiya