Bagaimana ciri - ciri tarian dari amerika latin?


Salah satu seni yang tersebar diseluruh negara yaitu seni tari. Salah satu negara yang mempunyai tarian tradisional yaitu negara Amerika Latin. Bagaimana ciri-ciri tarian dari negara ini?

Ciri - ciri tarian dari Amerika Latin

  • Gerak : Gerakan kepala dan tangan sederhana, tetapi banyak gerakan kaki dan
    pinggul
  • Sifat : Untuk mempererat pergaulan, gembira dan berpasangan
  • Kostum : Mewah
  • Musik : Orkes band dengan irama, samba, rumba, cha-cha, pasodoble