Bagaimana cara kita bergaul dalam ajaran Islam?

QS. Al-Qasas [28] : 55

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil”.

Bagaimana cara kita bergaul dalam ajaran Islam ?