Apakah yang dimaksud dengan Sindrom Pica atau Pica Syndrome ?

Sindrom Pica

Sindrom Pica atau Pica Syndrome merupakan suatu gangguan yang menyebabkan mereka mempunyai kecenderungan untuk memakan makanan yang bukan makanan misalnya batu, tanah atau kertas.

Apakah yang dimaksud dengan Sindrom Pica atau Pica Syndrome ?