Apakah pengertian Hak Pakai dan Hak Mendiami sebagai Hak Kebendaan yang bersifat Memberi Kenikmatan?

hukum benda
Hak pakai dan hak mendiami merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil (vruchtgebruik).

Hak Pakai hanya diperuntukkan buat diri si pemakai dan anggota keluarganya saja (Pasal 821 BW), pemakai tidak diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain (Pasal 823 BW).
Barangsiapa mempunyai hak mendiami atas sebuah rumah, ia boleh mendiami rumah itu dengan anggota keluarganya (Pasal 826 BW), hak mendiami tidak boleh diserahkan atau disewakan kepada orang lain.

sumber: FH upnvj