Apakah manfaatnya apabila kita beribadah dengan ikhlas ?

image

Ikhlas adalah suci dalam niat, bersih batin dalam beramal, tidak berpura-pura, lurus hati dalam bertindak, jauh dari riya‟ dan kemegahan dalam berlaku berbuat, mengharapkan ridha Allah semata-mata.

Apakah manfaatnya apabila kita beribadah dengan ikhlas ?

Diantara buah keikhlasan karena Allah swt. sebagaimana disebutkan oleh Audah al-Awasyiah, antara lain sebagai berikut:

 • Akan ditolong dan dibela oleh Allah swt.;
 • Selamat dari siksa di akhirat;
 • Mendapat kedudukan tinggi di akhirat;
 • Diselamatkan dari kesesatan di dunia;
 • Merupakan sebab bertambahnya petunjuk;
 • Orang yang ikhlas dicintai penduduk langit;
 • Orang yang ikhlas diterima dengan baik di muka bumi;
 • Orang yang ikhlas akan mendapatkan reputasi (nama baik) di kalangan manusia;
 • Dihindarkan dari kesulitan-kesulitan duniawi;
 • Ketenteraman hati dan kebahagiaan;
 • Menyebabkan iman indah dalam hati dan menjadikan hati benci kepada kefasikan dan kemaksiatan;
 • Orang yang ikhlas akan diberi taufik oleh Allah sehingga berkesempatan berteman dengan orang-orang yang ikhlas;
 • Sanggup memikul segala kesulitan hidup di dunia, betapa pun beratnya;
 • Mendapat husnul khatimah;
 • Doanya makbul;
 • Merasakan kenikmatan dan kabar gembira akan mendapatkan kesenangan di dalam kubur.

Referensi :

Audah al-Awayisyah, Keajaiban Ikhlas, terj. Abu Barzani (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2007)