Apakah jenis kucing yang dihasilkan dari persilangan Sphynx dan Munchkin?

Apakah jenis kucing yang dihasilkan dari persilangan Sphynx dan Munchkin?

Hasil persilangan kucing jenis Sphynx dan Munchkin

  1. Kurilian Bobtail
  2. Peterbald
  3. Minskin
  4. Sokoke