Apakah baik memelihara axolotl dalam akuarium heksikal?

Apakah baik memelihara axolotl dalam akuarium heksikal? Heksikal adalah akurium dengan tinggi akuarium lebih dari panjang dan lebar.

Lebih disarankan untuk memelihara axolotl dalam tangki empat persegi panjang (yang lebih panjang daripada tinggi). Saya tidak berpikir tank hexical adalah ide yang baik karena mereka menghalangi udara masuk ke dalam air, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup axolotl.