Apa yang menjadi kekurangan film My Stupid Boss?

My Stupid Boss

Film ini menceritakan tentang hubungan antara seorang karyawan dan bossnya yang berkelakuan super ajaib! Diana tinggal di Kuala Lumpur mengikuti Dika, suaminya yang bekerja di sana. Diana lalu melamar bekerja di satu perusahaan. Bossnya kebetulan adalah teman kuliah Dika sewaktu di Amerika.

Kekurangan pada film ini terletak pada penggunaan lokasi syuting yang terlalu banyak berada dalam suasana kantor. Sehingga terkesan tidak terdapat adanya variasi lokasi pengambilan adegan.

Selain itu terdapat beberapa dialog yang dirasa tabu untuk diucapkan, misalnya pada kata “kera” yang ditujukan kepada kerani (kepala administrasi). Meskipun dengan maksud bercanda kepada karyawan, akan tetapi hal semacam ini sebaiknya tidak dipertontonkan.