Apa yang masuk dalam kategori persoalan nilai estetis (esthetic value) dalam estetika?

Beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa yang dinamakan estetika atau yang biasa disebut dengan ruang lingkup bahasan estetika adalah meliputi dua pokok bahasan utama, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan keindahan atau yang biasa orang orang sebut estetis dan persoalan yang berkaitan dengan seni. Kadangkala pembahasan kedua persoalan itu saling terkait dan sulit dipisahkan. Ada beberapa persoalan yang tergolong di dalam kedua lingkup bahasan tersebut, salah satunya persoalan nilai estetis.

Persoalan Nilai Estetis (esthetic value).
Persoalan nilai estetis ini biasanya menyangkut antara lain:

  • Apakah yang dinamakan keindahan itu;
  • Apakah keindahan bersifat objektif atau subjektif;
  • Apakah yang menjadi ukuran baku keindahan, bagaimanakah peranan keindahan dalam kehidupan manusia;
  • Bagaimanakah hubungan keindahan dengan kebenaran dan kebaikan?