Apa yang kamu ketahui tentang Deep Dyslexia?

image

Deep dyslexia adalah suatu bentuk disleksia yang didapat di mana orang mengalami kesulitan membaca rangkaian huruf non-kata, membuat kesalahan semantik (seperti mengganti raja dengan presiden), mengalami kesulitan dalam membaca kata-kata abstrak daripada kata-kata konkret, dan memiliki masalah dengan kata-kata fungsi: dan, atau.

Sumber
  • The Cambridge Dictionary of Psychology (2009)