Apa yang dimaksud keseimbangan simetris?

Keseimbangan (Balance), adalah cara mengatur objek gambar secara serasi pada bidang gambar, sehingga objek utama gambr terlihat jelas. Terdapat istilah keseimbangan simetris.

Keseimbangan Simetris

image

Komponen desain seakan dicerminkan pada garis sumbu khayal, dengan demikian kita akan melihat komponen yang sama pada kedua daerah dari garis sumbu, desain dengan kesimbangan simetris relatif mudah ditangkap mata dan mudah dibuat, desain yang simetris berkesan formal, serius tetapi kurang menantang dan cepat bosan. contohnya seperti ini:

image

Keseimbangan Simetris/Formal adalah keseimbangan yang diperlihatkan melalui unsur yang relatif sama dari pusat hingga sisi ( kiri dengan kanan, dan atau atas dengan bawah).