Apa yang dimaksud jurus Izanami dalam film Naruto?

Jurus Izanami

Izanami merupakan salah satu jurus yang digunakan dalam Film Naruto.

Izanami adalah kebalikan dari Izanagi. Dulu kala, banyak sekali anggota klan Uchiha yang menyalahgunakan Izanagi untuk mengubah realita sesuka mereka. Akhirnya, digunakanlah Izanami. Mereka yang terperangkap dalam Izanami akan mengalami loop (perputaran) waktu terus menerus dalam pikiran mereka. Korban Izanami baru bisa keluar dari loop jika mereka menyadari kesalahan yang telah mereka buat.