Apa yang dimaksud dengan Vaginikola?

vaginikola

Vaginikola merupakan makhluk yang suka hidup di celah-celah pelepah daun. Apa penjelasan lebih lanjut mengenai vaginikola?