Apa yang dimaksud dengan Tillering?

Pembentukan anakan atau Tillering merupakan pucuk dari rumput atau tanaman serealia, yang terbentuk di permukaan tanah pada sudut antara daun dan pucuk utama.