Apa yang dimaksud dengan Teknologi Sensor Pertanian?

Apakah yang dimaksud dengan Teknologi Sensor Pertanian? Sebutkan contoh dari Teknologi Sensor Pertanian!