Apa yang dimaksud dengan Tallow?

Tallow

Tallow merupakan produk sampingan ternak yang dihasilkan dengan mengurai semua limbah yang tidak dapat dimakan, digunakan dalam pembuatan sabun dan sebelumnya dimasukkan ke dalam pakan ternak. Biasanya disebut juga dengan minyak lemak.