Apa yang dimaksud dengan Tali Pusat?

image

Tali Pusat menghubungkan umbilikus janin dengan pennukaan fetal plasenta di dalamnya terdapat 2 arteri dan 1 vena yang diliputi oleh jelli Wharton; pada arteri umbiikal terdapat valvula dan gemmula Hobokenii.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa