Apa yang dimaksud dengan sudut pandang?

Sudut pandang

Sudut pandang adalah posisi pencerita dalam membawakan kisahan. Posisi pengarang dalam mengisahkan cerita tidak terpaku dalam satu sudut pandang saja tetapi boleh jadi ia jadi tokoh dalam ceritanya (sebagai aku), juga boleh jadi berada diluarnya (sebagai dia) (Sudjiman: 1986).