Apa yang dimaksud dengan Spina Iliaka Anterior Inferior?

Spina Iliaka Anterior Inferior merupakan tonjolan tulang pada permukaan anterior sayap ilium di bawah titik yang menggabungkan spina iliaka superior tidak mempunyai makna.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa