Apa yang dimaksud dengan Reaksi Arias-Stella?

Reaksi Arias-Stella merupakan proliferasi tidak khas (atipik) kelenjar selaput lendir rahim (endometrium) berkaitan dengan kehamilan ektopik; dari rongga rahim dapat keluar potongan desidua (decidual cast) yang tidak mengandung jonjot.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1 Like