Apa yang dimaksud dengan Pantun Kias?

image

Pantun kias adalah pantun yang mengandung makna konotasi, perumpamaan dan biasanya memakai majas metafora.

Contoh :

Kayu tempinis dari kuala
Dibawa orang pergi Melaka
Berapa manis bernama nira
Simpan lama menjadi cuka

Kadangkalah pantun ini berisi dengan peribahasa.

Contohnya:

Berburu ke padang datar,
mendapat rusa belang di kaki.
Berguru kepalang ajar,
bagai bunga kembang tak jadi.