Apa yang dimaksud dengan Minhwa dalam lukisan Korea?

Lukisan Korea adalah jenis lukisan tradisional yang dilukis dengan gaya lukis Korea. Lukisan tradisional Korea dapat dikategorikan dari 20 sampai 30 jenis berdasarkan teknik atau gaya melukisnya. Aliran yang utama adalah aliran formal dan minhwa, gaya lukisan rakyat.

Minhwa adalah genre lukisan Korea yang bercirikhas bertolak belakang dari lukisan bangsawan dan formal. Lukisan genre ini lahir di tengah-tengah rakyat jelata, sehingga disebut “Lukisan Rakyat”. Ciri khas lukisan ini adalah gambarnya jenaka dan agak aneh. Terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut lukisan rakyat, antara lain Hanhwa (Lukisan Korea), Minsokhwa (Lukisan Rakyat Jelata), Kongyehwa (Lukisan Kerajinan Tangan). Tema lukisan-lukisan ini adalah termasuk tentang Shamanisme, Tao, hewan serta kehidupan rakyat jelata.