Apa yang Dimaksud dengan Meiosis?

Pinterest

Meiosis merupakan majas retorik yang dipakai untuk menyatakan sesuatu sebagai kurang penting daripada kenyataan yang sesungguhnya.
Majas ini sering dipakai secara ironis untuk menggambarkan sesuatu yang luar biasa atau mengesankan. Contoh: Hasilnya agak kurang baik sebagai maksud “pekerjaannya gagal”.

Sumber:
Zaidin, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa, & Hani’ah. 2004. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.