Apa yang dimaksud dengan Kawin Dalam (In Mating)?

budidaya_perikanan

(Febrilian Simanullang) #1

Apa yang dimaksud dengan Kawin Dalam (In Mating)? Apa hubungannya dengan genetika ikan dan apa saja contoh jenis ikan yang melakukan Kawin Dalam?