Apa yang dimaksud dengan Kas atau Cash?

image

Kas atau cash adalah alat pembayaran yang sah dan ditempatkan dalam aktiva lancer pada neraca.

Sumber: Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta.