Apa yang dimaksud dengan Infertile pada tumbuhan?

Infertile pada tumbuhan mengacu pada pohon dan tumbuhan yang tidak dapat menghasilkan buah atau biji.