Apa yang Dimaksud dengan Hypnotic Susceptibility atau Hypnotizability?

hypnotic susceptibility

Hypnotic susceptibility atau hypnotizability adalah kemudahan atau sejauh mana seseorang dapat dibujuk untuk memasuki keadaan hiper-sugestibilitas.

Sumber : David Matsumoto, The Cambridge Dictionary of Psychology