Apa yang dimaksud dengan Harga FOB atau FOB Price?

image

Harga FOB atau fob price adalah price harga yang dibebankan kepada pembeli atas dasar penyerahan barang di atas kapal.

Sumber: Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta.