Apa yang Dimaksud dengan Guerrilla marketing?

bhag

Guerrilla marketing adalah pemasaran gerilya atau sembunyi-sembunyi yang dirancang untuk merusak pesaing dan mengurangi pangsa pasarnya. Apa penjelasan lebih lanjut mengenai Guerrilla marketing?

Referensi

Kurian, T George. 2013. The AMA Dictionary of Business and Management. New York: AMACOM