Apa yang dimaksud dengan fase pendam atau latent phase?

Fase pendam atau latent phase adalah fase antara permulaan persalinan kontraksi uterus yang teratur dan pelebaran servikal yang cukup besar; selama fase ini, serviks menjadi terhapuskan tetapi hanya terbuka sedikit

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa