Apa yang dimaksud dengan Farm Rent atau Sewa Pertanian?


Farm Rent merupakan sewa yang dibayarkan oleh petani penyewa kepada tuan tanah secara teratur untuk penggunaan lahan pertanian.